Araştırmalar

ANASAYFA ARAŞTIRMALAR Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması
.....Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması...............

Radyo mecrasının dinleyici ölçümü araştırmasını yapmak üzere derneğimizin %100 iştirakiyle URYAD A.Ş kurulmuştur. Ağustos 2016 itibariyle organizasyonel yapı; Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve Radyo TV Yayıncıları Meslek Birliği’nin katılımıyla MEK (Müşterek Endüstri Komitesi) yapısına dönüştürülmüş ve şirketin adı RİAK A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması

Araştırma, 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun” ve “Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in getirdiği kurallar çerçevesinde; sektör için geçerli ölçüt olacak tek bir dinleme verisini sağlamak üzere, Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği, Radyo Televizyon Meslek Birliği ve Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği’nin bir araya gelmesiyle MEK (Müşterek Endüstri Komitesi) yapısı oluşturulmuştur ve RİAK AŞ olarak faaliyet göstermektedir.

İlgili yönetmelik gereği ölçümün temelini teşkil eden evreni belirleyecek Veri Tabanı Araştırması (ihtiyaç doğrultusunda ek veri tabanı araştırması da yapılmaktadır) ve radyo dinleyici oranlarının düzenli olarak ölçümlenmesine yönelik yaptırılacak Ölçüm/Panel Araştırması iki ayrı şirket tarafından yürütülmektedir.

Veri Tabanı Araştırması

Veri Tabanı Araştırması, Radyo Dinleyici Ölçüm Paneli’nin kurulumu ve sürdürülmesi için gerekli bilgilerin toplandığı saha araştırmasıdır ve radyo dinleme ölçümü hizmetine örnek teşkil etmektedir. Temel amaç panele eklenecek haneleri seçmektir. Mevcut panel hanelerinin panelden ayrılması durumunda, ikame haneler de Veri Tabanı Araştırması’nın veri tabanı içinden belirlenmektedir.

Veri Tabanı Araştırması, RTÜK’ün ilgili ‘’Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ ve “Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e uygun olarak yapılmaktadır. Böylelikle, dinamik değişkenler için sağlıklı evren, panel kontrol hedeflerine ulaşılması; panel için ise sürekli olarak güncellenen bir potansiyel panelist listesi elde edilmesi hedeflenmektedir.

Örneklem verisi ve tasarımı, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan temin edilmektedir.

Araştırmanın coğrafi kapsamı, panel araştırmasının gerçekleştirileceği 30 ildir. İl seçimleri IBBS 2 seviyesinde 26 alt bölgeden en az bir il olmak üzere belirlenmiştir.

Veri Tabanı Araştırması’nda hane ve birey bazlı profil bilgilerine ek olarak, genel radyo dinleme eğilimleri de belirlenmektedir.

Araştırma metodolojisi olarak CAPI (Bilgisayar destekli yüz yüze anket yöntemi) kullanılmaktadır.

1. Araştırma: Estima A.Ş tarafından yapılmıştır Örneklem birimi hane, gözlem birimi bireydir. Toplam örneklem büyüklüğü 30 ilde, 50.000 hanede ikamet eden 75.000 bireyden oluşturulmuştur.

2. Araştırma: ANAR Araştırma tarafından ihtiyaç doğrultusunda yapılmıştır. Araştırma evreni, 2 ilde 11.000 haneden (İstanbul 8291 - Ankara 3305) oluşturulmuştur.

3. Araştırma: Diyalog Araştırma tarafından yapılmıştır. Örneklem büyüklüğü 30 ilde, 40.565 hane ile yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulmuştur.

4. Araştırma; Diyalog Araştırma tarafından 30 ilde 12.500 hanede yapılmıştır.

Ölçüm/Panel Araştırması

Araştırma evreni Veri Tabanı Araştırması’ndan çekilmiş 30 il dahilinde yaşayan haneler ve bu hanelerde yaşayan 12 yaş ve üzeri radyo dinleyen bireylerden oluşmaktadır.

Panel örneklem büyüklüğü 2017 Eylül ayından itibaren her ay 10.000 birey üzerinden 20.000 panelistin verileriyle Rolling raporlanmaktadır.

Araştırma metodolojisi olarak bilgisayar destekli telefonla arama (CATI) yöntemi kullanılmaktadır.

Raporlama İstanbul-Ankara-İzmir dahil olmak üzere toplamda 30 ilden elde edilen verilerle kümülatif bazda aylık olarak yapılmaktadır. Araştırma ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere tüm radyoların katılımına açıktır.

Raporlamada genel radyo dinleme oranlarının yanı sıra, dinleme yeri, dinleme biçimi ve kanal tercihleri yer alacak veri üretiminde sosyoekonomik statü, yaş, cinsiyet, hane büyüklüğü, çalışan ve çalışmayan kişilerdeki hedef kitleler dikkate alınmaktadır.

Araştırma, Nielsen Company Türkiye A.Ş tarafından yürütülmektedir.

Araştırma Ekim 2019 itibariyle Kantar Media tarafından yürütülmektedir. Ekim 2014- Eylül 2019 arasında Nielsen Media tarafından yürütülmüştür.

Elektronik Ölçümleme

Sistemin işleyiş kontrolü amacıyla pilot bölge olan İstanbul’da 3 radyo istasyonu üzerinden 50 kişiyle deneme yapılmıştır. Ölçümlemede teknik başarı sağlanmıştır. Ancak teklif edilen bütçenin yüksekliği sebebi ile şu aşamada hayata geçirilemeyecektir. Araştırma şirketi, PPM dışında daha düşük maliyetli çözüm önerileri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ 0(212) 217 30 01-02
GAYRETTEPE MAH. YILDIZ POSTA CAD. AY YILDIZ SİTESİ NO:26 B BLOK D.41 GAYRETTEPE-BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
© 2016. Tüm hakları saklıdır. ULUSAL RADYO YAYINCILARI DERNEĞİ