URYAD A.Ş Veri Tabanı Araştırması Sonuçlarını açıkladı

HER 100 KİŞİDEN 60’ı RADYO DİNLİYOR

URYAD A.Ş tarafından 01 Ekim tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sektör toplantısında Veri Tabanı Araştırması sonuçları açıklandı. Aynı gün itibariyle Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırmasının başladığı bilgisi verildi.

URYAD A.Ş tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, RTÜK Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Daire Başkanı Sayın Şemsettin Gürpınar’ın, Daire Başkan Yardımcısı Sayın Dinser Şahin’in ve ilgili uzmanların yanı sıra sektör temsilcilerinin, URYAD A.Ş bağımsız denetim ekibinin ve URYAD temsilcilerinin katılımıyla geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildi.

Toplantı URYAD A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Uzundurukan’ın açılış konuşmasının ardından, Veri Tabanı Araştırmasını gerçekleştiren Estima A.Ş Genel Müdürü Hasan Tanla’nın sonuçları açıklaması, Nielsen A.Ş Genel Müdürü Erdem Tolon’un ölçüm araştırmasına dair bilgi vermesi ve soru/cevap bölümü olmak üzere dört oturumda gerçekleşti. Açılış konuşmasına sektöre ve çalışmalara dair kısa bir özet sunarak başlayan URYAD A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, mecranın uzun süredir ölçümlenmediğine dikkat çekerek URYAD tarafından yapılan araştırmalara dair bilgiler verdi. Uzundurukan, URYAD’ın dokuz ay gibi kısa ancak zor ve zahmetli geçen bir sürenin sonunda ölçümün ilk ve önemli bir aşamasını oluşturan Veri Tabanı Araştırmasını gerçekleştirmiş olmaktan ve sonuçlarını sektörle paylaşmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Sürecin başta RTÜK olmak üzere tüm yasal sorumlulukların yerine getirilerek yürütüldüğünü Rekabet Kurumu’na da menfi tespit onayı almak üzere başvuruda bulunulduğu bilgisini veren Uzundurukan konuşmasının sonunda ölçümlemenin 1 Ekim itibariyle başladığını duyurdu ve ilk raporun 15 Kasım’da abonelerle paylaşılacağı müjdesini verdi.

Toplantının ikinci bölümünde Veri Tabanı Araştırmasını yürüten Estima A.Ş Genel Müdürü Hasan Tanla kürsüye çıkarak araştırma sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Araştırmanın panelin gerçekleştirileceği 30 il genelinde 50.000 hane ve 75.000 bireyin katılımıyla yüz yüze görüşülerek yapıldığını belirtti. Tanla, her 100 kişiden 60’nın radyo dinlediğinin gözlemlendiğinin altını çizerek, özellikle gelişen teknolojiye koşut 18-35 yaş arası bireylerde radyo dinleme eğiliminin belirgin bir şekilde yükseldiğini dile getirdi. Öte yandan, hane alışverişinden sorumlu olan ya da sorumluluğu paylaşan kişiler nezdinde de radyo dinleme eğiliminin dinlemeyen kitleye kıyasla belirginleştiğini, bireylerin yoğun olarak hanelerinde (%73) radyo dinlemeyi tercih ettiklerini, hane içi radyo dinlemeyi ise sırasıyla otomobil (%23) ve toplu taşıma araçlarının (%13, mobil / online dinleme) takip ettiğine dikkat çekti. Tanla, toplu taşıma araçlarında radyo dinleme eğiliminin 18-24 yaşları arasındaki gençlerde %21’e yükseldiğinin gözlemlendiğini, bu verinin de online radyo dinleme tercihlerinin orta vadede yükseleceğinin en çarpıcı bulgusu olduğu yorumunu yaptı. Toplantının üçüncü bölümünde panel araştırması ölçümünü gerçekleştiren Nielsen Türkiye Genel Müdürü Erdem Tolon söz alarak araştırmaya dair bilgileri paylaştı. Araştırmanın ülkemizdeki 30 il dahilinde yaşayan haneler ve bu hanelerde yaşayan 12 yaş üzeri radyo dinleyen bireyler üzerinden yapıldığını ve panel örneklem büyüklüğünün 5.000 hane ve 7.500 birey olduğu bilgisini verdi. Tolon, metodoloji olarak bilgisayar destekli telefonla görüşme yönteminin kullanıldığını, panelistin dinleme bilgilerinin gün sonrası hatırlama ve gerçek zamanlı arama olmak üzere eş zamanlı sorulan sorularla alındığını ifade etti. Tolon ayrıca genel radyo dinleme oranlarının yanı sıra, dinleme yeri, dinleme biçimi ve kanal tercihlerinin sosyo ekonomik statü, yaş ve cinsiyet kırılımlarında raporlanacağının altını çizdi. Nielsen Genel Müdürü Türkiye’nin pilot bölge seçildiğini bu bağlamda URYAD ile anlaşmalı olarak 2015 yılı sonuna doğru elektronik ölçüme geçileceği bilgisini vererek ölçümlemede kullanılacak teknoloji ve PPM cihazı hakkında ön bilgilendirme yaptı.

Toplantının sonunda ise moderatörlüğünü Prof. Dr. Can Bilgili’nin -URYAD A.Ş Bağımsız Denetim ekibi- yaptığı soru/cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde URYAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Olcay Akay, URYAD A.Ş Bağımsız Denetim ekibi üyesi Yrd. Doç. Dr. Haluk Zülfikar, URYAD A.Ş Bağımsız denetim ekibi üyesi Ali Gizer, Nielsen A.Ş Genel Müdürü Erdem Tolon ve Estima Araştırma Genel Müdürü Hasan Tanla katılımcıların sorularını yanıtladılar.